Make your own free website on Tripod.com

До історії інстітуту


Меморіал В.П.Філатова


Дирекція інстітуту


Наукова рада інстітуту


Кваліфікаційна рада інстітуту


Клінічно-наукові  підрозділи


Наукові лабораторії


З'їзди - Конференції - Наради


Міжнародні зв'язки


Інформаційно-пошуковий центр


Бібліотека


Адміністративно- господарчі  підрозділи


Зв'язки до нас


Про Одесу


Про Україну