Make your own free website on Tripod.com


Вчена рада Інституту створюється при директорі інституту як дорадчий орган.

Однією з основних задач Вченої ради є формування творчого світогляду і методології в наукових дослідженнях працівників інституту, виховання молодих наукових кадрів за фахом "Очні хвороби".

Основні функції Вченої ради Інституту:

СКЛАД Вченої ради Інституту